سناتور جعفری چهارشنبه 20 دی 1396 04:49 ب.ظ نظرات ()

من فکر می کنم

الکساندر هم عاشق بود

که تلفن را آفرید

و گرنه

به عقل هیچ آدم عاقلی نمی رسید

که می توان حضور گرم کسی را

از سیمهای سرد عبور داد