سناتور جعفری جمعه 5 خرداد 1396 07:22 ب.ظ نظرات ()
منواشک وآه وبغض همزادیم :
#رمضان نزدیک است

#راستی

#حسرت تو را $خوردن
روزه را #باطل نمیکند؟؟!